Er moeten veel nieuwe huizen gebouwd worden. De vraag is immens. Dat komt omdat er steeds meer eenpersoonshuishoudens bijkomen. Zo zie je in veel plaatsen bouwputten die moeten uitgroeien tot grote appartementencomplexen. Momenteel rijzen de huizenprijzen de pan uit. Door het aanbod van huizen te vergroten hebben meer mensen onderdak en kunnen de prijzen worden teruggeschroefd naar het niveau acceptabel. Hierdoor kunnen ook mensen met een gemiddeld inkomen aan een mooi stekkie komen.

Om appartementen of huizen te bouwen komen veel verschillende partijen om de hoek kijken zoals architecten, bouwbedrijven, een elektriciens en andere partijen. Het is belangrijk voor iedere partij dat men van elkaar weet wat en hoe er te werk is gegaan. Door middel van BIMkan dit inzichtelijk worden gemaakt. Dit is een gedeeld bestand die voor iedere participerende partij is in te zien.

Een bekend project is de bouw van de VINEX – wijk. Dit is een wijk die aan de rand van de stad gelegen is. Verder wordt het gekenmerkt door veel groen, ruimte en de nodige voorzieningen. Om een dergelijke wijk te bouwen komen veel partijen om de hoek kijken evenals een opdrachtgever.

Het minimaliseren van fouten Bij de oplevering van projecten kunnen er enkele ‘kinderziektes’ zijn. Dit kan door BIM door het minimum worden beperkt. En dat is uiteraard wat gewenst is. Daarom zijn er in Nederland relatief weinig incidenten met gebouwen en ander vastgoed. Dit in tegenstelling tot Frankrijk in Italië waar bijvoorbeeld bruggen op instorten staan of reeds zijn ingestort.

Dit ligt uiteraard niet alleen aan BIM. Kwaliteit van de participerende organisaties is ook belangrijk. Bedrijven in Nederland worden getoetst aan deze kwaliteit door middel van ISO 9001. Bedrijven worden beoordeeld op een x- aantal punten. Centrale vraag hierbij is: Is het bedrijf instaat aan de eisen van klanten en andere stakeholders te voldoen? Opdrachtgevers kunnen vervolgens in de selectieprocedure hier aandacht aan schenken.   Kortom, kwaliteitswaarborging is zeer belangrijk. Zeker nu er veel gebouwd wordt worden en er steeds meer bedrijven bij het bouwproces betrokken. BIM & ISO 9001 zijn belangrijke pijlers om dit ook op niveau te houden.