Kwaliteitsborging in de bouwbranche geeft de opdrachtgever meer zekerheid

De bouwbranche heeft altijd moeite (gehad) de bouwprocessen onder controle te krijgen of houden. Dit begint al bij de architect en constructeur en adviseurs. Het is niet zoals veel mensen denken, alleen maar bij de uitvoerende bouwondernemingen met hun onderaannemers een uitdaging. Het is juist ook vaak de architect en constructeur die fouten maken in hun ontwerpen, tekeningen en berekeningen en zijn deze vaak ook niet goed op elkaar afgestemd.

Het probleem bij de tekeningen

Als bouwondernemingen de gegevens zoals tekeningen en berekeningen van de architect en constructeur en adviseurs ter controle krijgen blijkt heel vaak dat de kwaliteit zeer slecht is. Gecontroleerde tekeningen die helemaal met een pen rood gecorrigeerd moeten worden is geen uitzondering. Het probleem is vaak dat Architecten geen mensen in dienst hebben die echt praktijkervaring hebben en hun tekeningen met details vanuit bestaande bibliotheken gebruiken, zonder echt goed na te denken of het wel goed uitvoerbaar is en dusdanig ontworpen dat het ook duurzaam is. Gelukkig gaan steeds meer Architecten, Constructeurs, adviseurs, aannemers en onderaannemers van uit een model werken 3D BIM.

Het BIM-model

BIM Bouw Informatie Model, vanuit een en dezelfde basistekening werken. Dit voorkomt of verminderd sterk de kans op fouten. Dit wil niet zeggen dat er geen fouten meer gemaakt kunnen worden. Het is nog steeds belangrijk goed na te denken wat men tekent en berekend. Betrokken partijen zien zo ook sneller knelpunten die vóór de uitvoering dan nog getackeld kunnen worden.

Bij de uitvoering van projecten, vaak door bouwondernemingen is het nog steeds een grote uitdaging te maken wat er allemaal bedacht en op papier of digitaal uitgewerkt is. Projecten worden steeds complexer en goed geschoold ervaren personeel wordt als maar schaarser. Het te lage prijsniveau van aangenomen werken is ook nog steeds een zorg. Het wordt dus steeds belangrijker het proces en de kwaliteit te bewaken en zo goed mogelijk onder controle te houden of krijgen. De nog in het leven te roepen nieuwe Wet kwaliteitsborging kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het is de bedoeling dat al in een vroeg stadium voor de daadwerkelijke uitvoering het project getoetst wordt aan de bouwregelgeving en bouwbesluit. Bij de uitvoering van een project moet aangetoond worden dat aan deze regelgeving en de kwaliteit voldaan wordt. Hiervoor dient men een onafhankelijke deskundige partij (kwaliteitsborger) in te schakelen. Deze maakt dan gebruik van een door een onafhankelijke overheidsinstelling goedgekeurd toetsings-, keuringsinstrument. In dat toetsings-, keuringsinstrument wordt dan bepaald wat er allemaal getoetst en gekeurd moet worden. Veel zal er dan getoetst en gekeurd worden door de onafhankelijke kwaliteitsborger, maar lang niet alles. Het is aan de bouwondernemingen om de keuze te maken nog een stapje verder te gaan. Zij kunnen bijvoorbeeld een eigen kwaliteitsborgingssysteem gaan handteren om de onderdelen die niet volgens de wet gecontroleerd en vastgelegd hoeven te worden, zelf te borgen. Het grote voordeel hiervan is dat het bij de werknemers de bewustwording voor het leveren van kwaliteit vergroot.

De juiste software voor de bouwbranche

De bouwbranche zal in ieder geval vaart moeten maken hoe ze dit in de processen gaan gieten en met welke onafhankelijke partijen en hulpmiddelen zoals software ze dat willen gaan doen. Softwareontwikkelaars zullen op hun beurt weer praktische software moeten (gaan) ontwikkelen die aansluit op de praktijk en volgens de nieuwe eisen van de Wet. Er zijn al enkele softwareontwikkelaars die applicaties voor devices ontwikkelen en hierop in spelen. Het is goed voor de klant maar ook voor de bouwbranche dat er een nieuw systeem komt. Of de nieuwe Wet kwaliteitsborging het beste systeem hiervoor zal zijn zal de toekomst nog moeten uitwijzen. Een ding is zeker, kwaliteitsborging zal de opdrachtgever meer zekerheid geven! We zijn er in ieder geval allemaal bij gebaat dat we een goede kwalitatieve hoogwaardige en duurzame bebouwde omgeving creëren.